Witaj nieznajomy!
Zaloguj | Pomoc


Regulamin gry "Destination of Heroes"
§1
Założenia ogólne


1. Gra "Destination of Heroes" dalej zwana DoH jest grą internetową opartą o wykorzystanie przeglądarki internetowej, przeznaczoną dla każdego użytkownika Internetu.
2. Gra DoH jest grą MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game), w której odgrywa się postać ze świata fantasy.
3. Grę administrują Administratorzy. Ich pseudonimy (nicki/imiona) są zaznaczone kolorem czerwonym.
4. Pieczę nad stosowaniem się do regulaminów (Regulamin karczmy, Regulamin forum) trzymają Moderatorzy. Ich pseudonimy (nicki/imiona) są zaznaczone kolorem pomarańczowym.
5. Od każdej decyzji można się odwołać. Jednak w czasie nie dłuższym jak 48 godzin.

§2
Nadzór nad DoH

1. Administratorzy czuwają nad techniczną stroną gry. Do nich należy się zwracać w przypadku wykrycia błędu w grze oraz przy chęci usunięcia swojej postaci z gry. Na wiadomości innej treści Administrator nie odpowiada.
2. Moderatorzy czuwają nad merytoryczną częścią gry. Do ich zadań należy dopilnowanie przestrzegania regulaminów. Do nich należy się zwracać ze wszelkimi wątpliwościami, które nie zostały wyjaśnione w dziale FAQ (zakładka "Pomoc") lub na forum. Mogą również zmienić imię postaci, którą aktualnie gracz odgrywa. Na wiadomości innej treści Moderatorzy mogą nie odpowiedzieć.

§3.
Odgrywanie postaci


1. Każdy gracz może posiadać tylko jedną postać. Posiadanie więcej niż jednego konta (zwane multiaccount lub wielokontowością) grozi karą wymienioną w §5 w punkcie 3. Zabronione jest udostępnianie hasła innym graczom. Każdy wykryty przypadek skutkował będzie usunięciem kont.
2. Każdy gracz jest zobowiązany do odgrywania postaci zgodnie z klimatem obowiązującym w grach RPG z gatunku fantasy. Zabronione jest jednak odgrywanie postaci niehumanoidalnych za wyjątkiem zgłoszonych wcześniej i zaakceptowanych przez moderatorów postaci.
3. Każdy gracz ma prawo do rozwijania własnej postaci zgodnie z osobistym zamysłem, dotyczy to rozbudowy posiadłości, umacniania wojsk, wzmacniania umiejętności bohatera, zakładania gildii oraz rozmów w karczmie.
4. Każdy gracz jest zobowiązany do poinformowania Administratorów o wykrytym błędzie oraz obłożony zakazem wykorzystywania go pod karą wymienioną w §5 w punkcie 3
5. Każdego gracza obowiązuje zakaz używania cheatów, automatów itp. programów ułatwiających pomnażanie majątku, rozwoju bohatera, posiadłości itp., co grozi karą wymienioną w §5 w punkcie 3
6. Każdego gracza obowiązuje zakaz włamywania się na cudze konta, wyłudzania hasła do konta, majątku wykorzystując w tym celu groźby słowne, programy zawierające wirusy/trojany ułatwiające dostanie się do cudzego konta. W tym wypadku obowiązuje kara opisana w §5 w punkcie 3
7. Każdego gracza obowiązuje zakaz podszywania się pod Administratorów lub/i Moderatorów w trakcie korzystania z komunikatorów internetowych, używania poczty elektronicznej czy innych mediów komunikacyjnych. Grozi to karą wymienioną w §5 w punkcie 3
8. Każdego gracza obowiązuje zakaz handlu (aukcje itp.) kontami/przedmiotami/surowcami itp. Grozi to karą wymienioną w §5 w punkcie 3

9. Imię postaci:

a) Nie może zawierać znaków specjalnych (np. !@#$%^ itp.)
b) Nie może zawierać cyfr
c) Nie może być wulgarne (zawierać w sobie słowa uznawane ogólnie za wulgarne, obraźliwe etc.)
d) Nie może obrażać żadnej grupy etnicznej, społecznej, religijnej czy rasowej
e) Nie może być nazwą przedmiotu, państwa, miasta, pory dnia czy roku (np. pudełko, Jamaica, Eldorado, Noc, Jesień itp.)
f) Nie może być nazwą zwierzęcia, potwora (np. Smok, Szczur, Chochlik, Kostucha itp.)
g) Nie może zawierać wyrażeń ze slangu (np. Ziom, Ziomal itp.)
h) Nie może zawierać nazw geograficznych istniejących w świecie rzeczywistym (np. Tomek z Katowic, Ewa z Wawy itp.)
i) Nie może zawierać bezsensownego ciągu liter (np. aaabbbb, abcdef)
j) Nie może być imieniem rzeczywistym, czy udziwnieniem imienia rzeczywistego (np. Wwwwooojjjtttekkkk)
k) Nie może zawierać wyrazów dźwięko naśladowczych (np. Bumbum, Ziuuuu itp.)
l) Nie powinno być pisane w całości dużą literą (np. YARPEN)
m) Nie powinno być pisane zgodnie z modą panującą na blogach (np. MaShEnA)
n) Nie powinno być imieniem znanym ogólnie z książek, filmów. Jeśli tak się stanie, postać nie może być plagiatem pomysłu autora (np. Arvena wcale nie musi być Elfką, Pipin - niziołkiem, a Conan - barbarzyńcą). - świadczy o tym opis postaci. W przypadku jego braku imię uznane zostanie za plagiat.
o) Nie powinno zawierać wyrażeń sugerujących, iż dany gracz jest lepszy od innych (np. Pan Świata, Władca Smoków, Niezniszczalny itp.)
p) Powinno być zgodne z gramatyką używanego w imieniu postaci języka. - w tym powinno być pisane z dużej litery. Człony imienia powinny być pisane osobno, każde z dużej litery. Wyjątek - gramatyka języka danego imienia.
q) Powinno być utrzymane w klimacie fantasy
r) Gracz może skorzystać z generatora imion, wybierając takowe dla siebie.
s) Gracz ma możliwość zmiany imienia - należy się zwrócić z tym do moderatorów gry.
W stosunku do ww. podpunktów stosuje się karę ujętą w §5 w punkcie 1
Jeśli gracz się nie ustosunkuje do powyższej kary, przechodzi się do §5 punkt 2, nie wykluczając punktu 3

10. Opis postaci:

a) Nie może być wulgarny (zawierać w sobie słowa uznawane ogólnie za wulgarne, obraźliwe etc.)
b) Nie może obrażać żadnej grupy etnicznej, społecznej, religijnej czy rasowej.
c) Nie może nawoływać do nienawiści do którejś z grup etnicznych, społecznych, religijnych czy rasowych.
d) Nie może zawierać wyrażeń ze slangu
e) Nie może zawierać nazw geograficznych występujących w świecie rzeczywistym.
f) Nie powinien być pisany zgodnie z modą panującą na blogach (NiE PiShEmY w TeN SpOsooB)
g) Nie powinien być plagiatem: skopiowanym fragmentem książki, scenariusza filmowego etc.
h) Powinien zostać napisany zgodnie z zasadami ortografii, gramatyki i interpunkcji użytego w nim języka (np. polskiego, angielskiego, czeskiego etc.)
i) Powinien być utrzymany w klimacie fantasy
j) Grafika użyta w opisie powinna zostać dobrana zgodnie z klimatem gry i odwzorowywać odgrywaną postać.
k) Grafika użyta w opisie powinna zostać tak dobrana, by jej rozmiar nie powodował rozbicia layoutu ("rozjeżdżania ramek").
l) Grafika użyta w opisie nie może zawierać treści uznawanych za pornograficzne, wulgarne, szkodliwe dla psychiki młodszych graczy, nawołujących do nienawiści w stosunku do grup etnicznych, społecznych, religijnych czy rasowych.
m) Grafika użyta w opisie nie może być zdjęciem.
n) Grafika użyta w opisie powinna być artem (szkicem, malowidłem, grafiką komputerową)
W stosunku do ww. podpunktów stosuje się karę ujętą w §5 w punkcie 1
Jeśli gracz się nie ustosunkuje do powyższej kary, przechodzi się do §5 punkt 2, nie wykluczając punktu 3

11. Avatar:

a) Nie może zawierać treści uznawanych za pornograficzne, wulgarne, szkodliwe dla psychiki młodszych graczy, nawołujących do nienawiści w stosunku do grup etnicznych, społecznych, religijnych czy rasowych
b) Nie może przekraczać 100 x 200 pikseli, 20 kB.
c) Nie może być w innym formacie graficznym niż *.gif
d) Powinien odpowiadać charakterowi odgrywanej postaci i klimatowi gry
W stosunku do ww. podpunktów stosuje się karę ujętą w §5 w punkcie 1
Jeśli gracz się nie ustosunkuje do powyższej kary, przechodzi się do §5 punkt 2, nie wykluczając punktu 3

§4.
Gildie


1. Każdy gracz ma prawo do założenia, prowadzenia i rozwijania swojej gildii.
2. Każdy gracz ma prawo do zrzeszania się w gildiach istniejących w grze.

3. Nazwa gildii:

a) Nie może zawierać znaków specjalnych (np. !@#$%^ itp.)
b) Nie może być wulgarna (zawierać w sobie słowa uznawane ogólnie za wulgarne, obraźliwe etc.)
c) Nie może obrażać żadnej grupy etnicznej, społecznej, religijnej czy rasowej
d) Nie może zawierać wyrażeń ze slangu (np. Ziom, Ziomal itp.)
e) Nie może zawierać nazw geograficznych istniejących w świecie rzeczywistym (np. Hooligans Gliwice itp.)
f) Nie może zawierać nazw istniejących w rzeczywistości organizacji współczesnych lub historycznych.
g) Nie może zawierać bezsensownego ciągu liter (np. aaabbbb, abcdef)
h) Nie może zawierać wyrazów dźwięko naśladowczych (np. Bumbum, Ziuuuu itp.)
i) Nie powinna być pisane w całości dużą literą (np. NASZA GILDIA)
j) Nie powinna być pisane zgodnie z modą panującą na blogach (np. MaShEnA)
k) Nie powinna być nazwą znaną ogólnie z książek, filmów. Jeśli tak się stanie, gildia nie może być plagiatem pomysłu autora (np. Mordor wcale nie musi być zły i mroczny, Narnia krainą z mitów, w Rohanie wcale nie muszą hodować koni).
l) Nie powinna zawierać wyrażeń sugerujących, iż dana gildia jest lepsza od innych (np. Najlepsza Gildia Galimoru, Najlepsi z Najlepszych itp.)
m) Powinna być zgodna z gramatyką używanego w nazwie języka.
n) Powinna być utrzymana w klimacie fantasy
W stosunku do ww. podpunktów stosuje się karę ujętą w §5 w punkcie 1
Jeśli gracz się nie ustosunkuje do powyższej kary, przechodzi się do §5 punkt 3

4. Opis gildii:

a) Nie może być wulgarny (zawierać w sobie słowa uznawane ogólnie za wulgarne, obraźliwe etc.)
b) Nie może obrażać żadnej grupy etnicznej, społecznej, religijnej czy rasowej.
c) Nie może nawoływać do nienawiści do którejś z grup etnicznych, społecznych, religijnych czy rasowych.
d) Nie może zawierać wyrażeń ze slangu
e) Nie może zawierać nazw geograficznych występujących w świecie rzeczywistym.
f) Nie powinien być pisany zgodnie z modą panującą na blogach (NiE PiShEmY w TeN SpOsooB)
g) Nie powinien być plagiatem: skopiowanym fragmentem książki, scenariusza filmowego etc.
h) Powinien zostać napisany zgodnie z zasadami ortografii, gramatyki i interpunkcji użytego w nim języka (np. polskiego, angielskiego, czeskiego etc.)
i) Powinien być utrzymany w klimacie fantasy
j) Grafika użyta w opisie powinna zostać dobrana zgodnie z klimatem gry i odwzorowywać charakter gildii.
k) Grafika użyta w opisie powinna zostać tak dobrana, by jej rozmiar nie powodował rozbicia layoutu ("rozjeżdżania ramek").
l) Grafika użyta w opisie nie może zawierać treści uznawanych za pornograficzne, wulgarne, szkodliwe dla psychiki młodszych graczy, nawołujących do nienawiści w stosunku do grup etnicznych, społecznych, religijnych czy rasowych.
m) Grafika użyta w opisie nie może być zdjęciem.
n) Grafika użyta w opisie powinna być artem (szkicem, malowidłem, grafiką komputerową)
W stosunku do ww. podpunktów stosuje się karę ujętą w §5 w punkcie 1
Jeśli gracz się nie ustosunkuje do powyższej kary, przechodzi się do §5 punkt 3


§5.
Kary


1. Upomnienia pisemne wysyła się na wewnętrzną skrzynkę wiadomości (Prywatne Wiadomości, zwane dalej PW). Gracz ma 48 godzin na ustosunkowanie się do niej.
2. Blokada konta po upływie 48 godzin na czas nieokreślony, pod warunkiem, iż gracz przeczytał upomnienie, lecz nie zareagował na nie, po upływie 72 godzin bez względu na stan przeczytania wiadomości.
3. Usunięcie konta/gildii.
4. W przypadkach uzasadnionych moderatorzy oraz administratorzy gry mogą zastosować eskalację kar, jak również pominięcie, któregoś z punktów standardowej procedury (ostrzeżenie-więzienie-ban)§6.
Postanowienia końcowe


1. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania dowolnych akcji na dowolnym koncie, łącznie z jego skasowaniem bez podania przyczyn
2. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym aspekcie gry bez podania przyczyn, czy wcześniejszego powiadomienia
3. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników w grze DoH, i szkody wynikłe z tego tytułu.
4. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z gry DoH, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich.
5. Gracz logując się akceptuje powyższy regulamin, jak i fakt, że gra jest w fazie rozwojowej, co może skutkować zmianami dowolnych jej elementów


Napisane przez Tatsu & Nadienne

Gracze online: (0)

Wieści z karczmy

Karczmarz: Tak, tak. Przecież niosę! Thaumiel wino dla Ciebie!
Karczmarz: Tak, tak. Przecież niosę! Estraven wino dla Ciebie!
Estraven (22:41): Karczmarzu, powiedz mi natychcmiast czyja to wina!
Estraven (19:39): *Wszedł do karczmy i usiadł przy stoliku.*
Karczmarz: Wpierw zapłaćcie, potem wymagajcie! Sami możecie też zanieść. Estraven wino dla Ciebie!
Estraven (19:33): Karczmarzu, proszę Cię pięknie być mi podał jeden kielich wina!
Estraven (19:31): Karczmarzu, proszę wina!
Karczmarz: Chwileczkę, przeca się nie rozdwoję! Estraven wino dla Ciebie!
Estraven (19:30): Karczmarzu, wina!
Estraven (19:30): O boże, karczma! Kocham tą karczmę. Gdybym nie był żonaty, to bym się ożenił z tą karczmą. A można tu zamawiać wino jak kiedyś?
Issida (01:30): Dodatkowo apeluję, by dawać odpowiednie tematy, ułatwiające szukanie, bo ja już zagubiłam się...
Issida (01:29): Nie mordujcie mnie, wyznaję zasadę jeden wątek = jedna sprawa, wtedy łatwiej usuwać nieaktualne, albo niech spadają w dół w otchłań : )
Issida (01:26): Uwaga, dziś śmiecę nieco. Co mi przyjdzie do łba to piszę.
Vidette (21:13): A może po prostu karczmarz woli mężczyzn i podświadomie ciągle mu oni tylko w głowie? ;p
Issida (21:02): Nie, stawiam na bimber zwietrzały (o ile bimber może być zwietrzały).